Sök
SE DK NO

Vi tar ansvar

 

VÅR BAKGRUND OCH VÅRT SAMHÄLLSANSVAR
Tress Sport och Lek, som är företaget bakom varumärket Mobilis Design, startade en gång i tiden som en bokhandel på bryggan i Bergen, i Norge. Vårt ursprung som familjeägt företag sedan 1899 borgar för stabilitet och ansvarstagande och kreditvärdigheten ligger på stadiga AAA. CSR - Corporate Social Responsibility innebär att företag ska ta sitt ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Även hållbarhet kan bidra till ökad lönsamhet när man strävar efter att minska förbrukningen av såväl fysiska som mänskliga och ekonomiska resurser.

Det ska kännas tryggt att vara kund hos oss. Därför har vi upprättat ett Code of Conduct-dokument där vi samlat information om oss, vår verksamhet och våra leverantörer. Här nedan kan du läsa valda delar ur det dokumentet.

CODE OF CONDUCT – VÅR UPPFÖRANDEKOD
TRESS uppförandekod är bland annat inspirerad av SA8000: 2014-standarden. Uppförandekoden omfattar följande ämnen:

  • Barnarbete
  • Tvångsarbete
  • Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar
  • Diskriminering
  • Arbetstid
  • Löner
  • Hälsa och säkerhet
  • Miljö
  • Användning av kemikalier

Vi förväntar oss att våra leverantörer bekräftar att det land där produktionen äger rum har anslutit sig till FN:s Barnkonvention och att leverantörerna gör sitt yttersta för att följa denna konvention.

Vår uppförandekod hänvisar även till den internationella ILO-konventionen samt andra internationella mänskliga rättigheter, arbetsstandarder och internationella arbetslagar.

Våra leverantörer måste kontinuerligt hålla sig uppdaterade till EU:s Harmonized legislation och dessutom till REACH-förordningen.

VÅRT MILJÖANSVAR
Mobilis Designs produkter är framtagna med största hänsyn till miljön och dessutom anpassade för vårt nordiska klimat. Vi jobbar hela tiden med produktutveckling och strävar efter att göra ett så litet klimatfotavtryck som möjligt. Vårt lager är ISO 14001-certifierat och vid tillverkningen, som ligger 30 mil från Trelleborg, närmare bestämt i Szczecin i nordvästra Polen, har våra leverantörer tillverkat parkmöbler och lekplatser i mer än 25 år. Vi säkerställer att våra leverantörer uppfyller alla de krav vi nedtecknat i vårt Code of Conduct-dokument, och vi följer upp detta genom frekventa platsbesök, begära in dokumentation, utföra granskningar, gå igenom och godkänna handlingsplaner samt kontrollera genomförandet av dessa.

VÅRA LEVERANTÖRERS ANSVAR
Vi kräver även att våra leverantörer ställer motsvarande krav på sina eventuella underleverantörer. Transparens inom leveranskedjan är en förutsättning för att säkerställa efterlevnaden av vår uppförandekod. Leverantörer uppmanas att vidta lämpliga åtgärder avseende innehållet i vår uppförandekod och se till att den genomförs i den egna verksamheten och i hela leveranskedjan.

LOGISTIK & TRANSPORTER
Vi har ett tätt samarbete med de större fraktbolagen för att alltid optimera våra transporter. Vi samlar alla ordrar inom hela Skandinavien för optimal samlastning och utnyttjande av lastbilarna för miljömässiga fördelar.

FÖRPACKNINGS- & AVFALLSHANTERING
Företaget är medlem i FTI, Förpackningsinsamlingen och jobbar ständigt för att reducera avfall och packemballage, men tillhandahåller fortfarande ett maximalt skydd för din produkt på väg till dig. Genom att använda mindre emballage, som dessutom är gjorda av återvinningsbara material, säkerställer vi att vi inte skapar onödigt avfall. Detta minskar koldioxidavtrycket och sparar dessutom in på utrymmet och energiåtgången vid transport.

KVALITET
Våra produkter genomgår noggranna urvalsprocesser där kvalitet, professionalism och miljö är tongivande kriterier för att du som kund ska känna dig nöjd och våra medarbetare ska känna stolthet. Vi har 10 års garanti på alla möbler från Mobilis Design.

Våra europeiska producenter har över 50 års unik kunskap och hantverkskunnighet. Med tanke på att vi är familjeägda kan vi tänka långsiktigt och ta fram produkter som ska hålla för framtiden. Och samtidigt är vår kvalitet en rekommendation i sig, vi vill ju att du som nöjd kund kommer tillbaka om och om igen och göra nya inköp.

MILJÖBEDÖMNING AV PRODUKTER
Vi låter testa och bedöma våra utemöbler av externa organisationer såsom Byggvarubedömningen och Sunda hus. Våra produkter är märkta med symboler på de bedömningar som gjorts. Vi uppdaterar ständigt våra miljömärkningar. Kontakta oss om du behöver någon bedömning som saknas i dagsläget.

Mobilis Design - Miljö & Kvalitet